Nastavlja se sanacija starih ukopanih dokova od ulja i habastog materijala, sa nasipanjem, ravnanjem i sabijanjem tampona.