Nastavljaju se radovi na hali u Bandićima (cca 1500 m2).