Privatni objekat u Dalmatinskoj (cca 252 m2) je u završnoj fazi i biće predat Investitoru na upotrebu u narednih 30 dana.